User information

Full name Rotar Vasyl' Volodymyrovych
Username __vasya
Team FLASH
Educational Institution Chernivtsi Trade Economics Institute of the Kyiv National Trade Economics University, Chernivtsi, Ukraine
Faculty ОФФ