User information

Full name Polynyak Oleg Volodymyrovych
Username __Polynyak
Team FKN
Educational Institution Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Faculty комп'ютерних наук