User information

Full name Novikov Andriy Oleksandrovych
Username __Novikov
Team FKN
Educational Institution Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Faculty комп'ютерних наук