Інформація про учасника

Повне ім'я Akshabayev Askar Kurmanalievich
Логін AskarAkshabayev
Команда Kazakh-British TU 2 Kazakh-British TU 1
Навчальний заклад Kazakh-British Technical University, ,
Факультет ФИТ