Educational Institution Detail

Ternopil National Economic University
Address: Тернопіль , str. Львівська, 11,
http://www.tneu.edu.ua

Short school description

Тернопільський національний економічний університет — це багатогалузевий навчальний науковий комплекс, який об’єднує 10 факультетів (фінансів, банківського бізнесу, аграрної економіки і менеджменту, міжнародного бізнесу та менеджменту, економіки і управління, економіки і менеджменту інвестицій, обліку і аудиту, комп’ютерних інформаційних технологій, Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту, юридичний) і 3 інститути, що готують фахівців за 9 напрямами, 22 спеціальностями, 46 спеціалізаціями, Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, Центр європейських і міжнародних студій, 79 кафедр, докторантура, аспірантура, навчально-консультаційні центри. На Факультеті комп'ютерних інформаційних технологій проводиться підготовка фахівців за у галузях знань "Інформатика та обчислювальна техніка" (напрямки підготовки "Комп’ютерна інженерія", "Комп’ютерні науки", "Програмна інженерія") та "Економіка і підприємництво" (напрям підготовки “Економічна кібернетика”). Більшість спеціальностей факультету акредитовані за найвищим четвертим рівнем. На даний час в штаті факультету працює: 10 докторів наук, професорів, 35 кандидатів наук, доцентів, 30 викладачів та асистентів. На факультеті функціонує аспірантура за п’ятьма спеціальностями: „математичне моделювання та обчислювальні методи”; „економіко-математичне моделювання”; „елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування”; „обчислювальні машини, системи та мережі”; „АСУ і прогресивні інформаційні технології”, в якій зараз навчається понад 15 аспірантів.