Детальна інформація про навчальний заклад

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Адреса: Київ , вул. м. Київ, Проспект перемоги 54/1 ,
http://kneu.kiev.ua/

Короткий опис навчального закладу

http://kneu.kiev.ua/ Загальнi вiдомостi Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні та функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання та управління за допомогою руху і перетворення інформації. Методи економічної кібернетики дають можливість стандартизувати та уніфікувати інформацію, раціоналізувати отримання, передавання та оброблення економічної інформації, обґрунтувати структуру та склад технічних засобів її обробки. Суть кібернетики — дослідження того спільного, що є в закономірностях процесів управління, котрі відбуваються в об’єктах у різних середовищах, умовах і сферах, які називають складними динамічними системами. Не менш важливим напрямком є підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем і технологій , інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці , менеджменті та бізнесі, а також в інших сферах людської діяльності. Реалізація на цих умовах організаційних та професійних навичок сприяє формуванню сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг. Саме фахівці з економічної кібернетики; інтелектуальних систем прийняття рішень; статистики. готує факультет інформаційних систем і технологій. Підготовка здійснюється на бакалаврському та магістерському освітньо-кваліфікаційному рівнях.

Учасники від навчального закладу

Команд

Редагування фотографій навчального закладу

School photo 1
20