Educational Institution Detail

Berdyansk State Pedagogical University
Address: Бердянськ , str. st. Shmidta,
www.bdpu.org

Short school description

Бердянський державний педагогічний університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, діяльність якого забезпечує наявність ліцензії серії АB 395109 від 14.12.2007 р. Відлік історії університету можна розпочинати з серпня 1872 року, коли було отримано дозвіл на будівництво у м. Бердянськ чоловічої класичної гімнізії. Гімназія працювала до 1919 р. В ній навчалися такі всесвітньо відомі люди як бактеріолог В.Хавкін та "червоний адмірал" П.П.Шмідт, викладали відомий український композитор та поет-перкладач П.І.Ніщінський (Петро Вайда) та математик А.З.Епіфанов (детально період історії до початку ХХ ст. викладено в книзі "Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття)" / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман). У двадцятих роках в цій будівлі знаходилися різні навчальні заклади, серед яких і вчительський технікум на базі якого в жовтні 1932 року було створено вчительський, а потім і педагогічний інститут. Під час окупації у 1941-1943 рр. в будівлі працював німецький госпіталь, а при відступі будівлю спалили. Враховуючи нестачу кваліфікованих кадрів учителів та викладачів з різних дисциплін у школах, училищах, технікумах, коледжах та ліцеях м.Бердянська та навколишніх районів, а також вимоги реформування вищої школи України, університет протягом 74 років існування здійснив різноманітні реорганізації, не раз змінюючи спеціальності та спеціалізації. З 2002 року Бердянський педагогічний інститут ім. П.Д.Осипенко стає Бердянським державним педагогічний університетом. Ректор університету - Крижко Василь Васильович, професор, член-кореспондент Української Академії національного прогресу та Академії педагогічних та соціальних наук. Університет готує фахівців за 27 спеціальностями на таких факультетах: соціально-педагогічний, підготовки вчителів початкової школи, філологічний, соціально-гуманітарний, фізико-математичний, ком'ютерних технологій та систем, економічний, естетичного та фізичного вихованя, індустріально-педагогічний. Підготовка фахівців здійснюється на базі повної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання за державним замовленям та на контрактній основі. Університет готує на базі вищої освіти магістрів за спеціальностями: Управління навчальними закладами Математика Фізика Трудове навчання Українська мова і література Мова і література Дошкільне виховання Початкове навчання Соціальна педагогіка Дефектологія ПМСО. Історія ПМСО. Музика ПМСО. Хореографія Термін навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня баклавр - 4 роки, спеціаліст - 5 років, магістр - 1 рік. Начальний процес забезпечують 277 викладачів, серед них: 7 професорів, 5 докторів наук, 73 доценти, 102 кандидати наук. Аспірантура університету здійснює підготовку за такими спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей) 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 07.00.01 - історія України. 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Університет здійснює міжнародне співробітництво: бере участь у наукових конференціях, проводить стажування викладачів. Під час навчання студенти проходять практику за спеціальністю в школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, дошкільних закладах, на підприємствах, в літніх оздоровчих центрах. Студентам надані всі умови для занять спортом, художньою самодіяльністю. До їхніх послуг гуртожиток, бібліотека, студентський табір на березі Азовського моря. Університет пишається своїми командами КВК, які успішно виступали у Кієві, Чернівцях, Миколаїві, Одесі, Сочі.

Another school photos

School photo 1
15